INAX phát triển nhà vệ sinh tiết kiệm nước với hệ thống xả mới

INAX Corp., một nhà sản xuất đồ vệ sinh phòng tắm lớn của Nhật Bản, tuyên bố vào ngày 28 tháng 1 năm 2006 rằng họ đã phát triển một hệ thống xả nước có tên là "eco 6" và bắt đầu sử dụng hệ thống trong dòng sản phẩm chính của nhà vệ sinh vào ngày 1 tháng 4, 2006. Sinh thái 6, được sử dụng trong khoảng 80 phần trăm nhà vệ sinh dân cư của công ty, có thể làm sạch bát bằng cách sử dụng chỉ sáu lít nước mỗi tuôn ra. Điều này sẽ dẫn đến giảm đáng kể lượng nước sử dụng trong nhà vệ sinh và khí thải carbon dioxide (CO2) liên quan đến xử lý nước và xử lý nước thải. Các nhà vệ sinh với sinh thái 6 là nhà vệ sinh siphon đầu tiên của quốc gia để đạt được một mức độ chỉ sáu lít nước mỗi tuôn ra.
INAX phát triển nhà vệ sinh tiết kiệm nước với hệ thống xả mới


INAX đã và đang nghiên cứu phát triển nhà vệ sinh mới theo khái niệm "năng lượng làm sạch lớn hơn với ít nước hơn". Năm 2005, công ty đã phát hành một dòng nhà vệ sinh với hệ thống xả nước "Gurupika", cung cấp cho nhà vệ sinh một tuôn ra mạnh mẽ bằng cách sử dụng tám lít nước. Các nhà vệ sinh với hệ thống Gurupika đã được người tiêu dùng chấp nhận và hiện là sản phẩm chính của nhà vệ sinh dân cư INAX. Công suất xả của chúng đã đạt được bằng cách xả toàn bộ lượng nước từ một ổ cắm nằm ở phần trên của tô. Dựa trên công nghệ này, INAX đã phát triển sinh thái 6 để tiết kiệm nước hơn. Một trong những cải tiến bổ sung là vị trí cao hơn của nước trong bể để tăng áp lực nước.
INAX phát triển nhà vệ sinh tiết kiệm nước với hệ thống xả mới


Sinh thái 6 chỉ cần khoảng 40% lượng nước trước đây được sử dụng bởi các mô hình 13 lít được bán từ năm 1989 đến năm 2001. INAX ước tính rằng một gia đình trung bình của Nhật Bản bốn (hai nam và hai nữ) sẽ tiết kiệm 45.260 lít nước mỗi năm, sẽ tốn khoảng 12.000 yên trong chi phí tiện ích nước (khoảng 103 đô la Mỹ). 
Về lượng khí thải CO2, 0,59 kg CO2 được thải vào khí quyển cho mỗi 1.000 lít nước sông được lọc hoặc xử lý nước thải. Điều này có nghĩa là việc chuyển sang môi trường sinh thái 6 sẽ giảm 27 kg khí thải CO2 mỗi đơn vị mỗi năm cho mỗi nhà vệ sinh. 
Bạn đang xem tại Inax chính hãng

0 nhận xét: