Thiết bị vệ sinh INAX được xuất bản trên Thời báo Kinh tế Hồng Kông - Hội nghị Green Council của Hồng Công năm 2016 (HKGA 2016)

Thiết bị vệ sinh INAX được xuất bản trên Thời báo Kinh tế Hồng Kông - Hội nghị Green Council của Hồng Công năm 2016 (HKGA 2016)

Thiết bị vệ sinh INAX ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN VÀO THỜI BÁO KINH TẾ HỒNG KÔNG - HỘI NGHỊ GREEN COUNCIL CỦA HỒNG CÔNG NĂM 2016.
Thiết bị vệ sinh INAX được xuất bản trên Thời báo Kinh tế Hồng Kông - Hội nghị Green Council của Hồng Công năm 2016 (HKGA 2016) 1

HỘI ĐỒNG XANH ĐÃ LIỆT KÊ RA NGƯỜI ĐOẠT GIẢI CỦA HKGA 2016 VÀO THỜI BÁO KINH TẾ HỒNG KÔNG. INAX LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI CỦA HỘI ĐỒNG XANH HKGA 2016. MỘT TRONG SỐ CÁC MỤC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO thiết bị vệ sinh INAX ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI VÀ CHIA SẺ LÀM THẾ NÀO ĐỂ MANG LẠI MỘT MÔI TRƯỜNG TỐT HƠN.
Thiết bị vệ sinh INAX được xuất bản trên Thời báo Kinh tế Hồng Kông - Hội nghị Green Council của Hồng Công năm 2016 (HKGA 2016) 1

MẶT KHÁC, lavabo INAX CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CỦA LIÊN MINH GREETECH. NÓ ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI HỘI ĐỒNG XANH VÀ NÓ MUỐN KHUYẾN KHÍCH VÀ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG.
http://www.inaxchinhhang.net/2018/01/bon-cau-thong-minh-inax-i-kem-voi-au-oc.html

0 nhận xét: